Chaga som medisin

19/06/2020

Del 2 i The Chaga 

Chagan har under lång tid använts som naturmedel mot diverse åkommor, och redan urindianerna i Nordamerika ansåg råvaran vara helig. Den har använts både i förebyggande och lindrande syfte, och anses besitta antiinammatoriska egenskaper. Chagan idag används vanligen av personer som vill tillföra extra näring med vitaminer och mineraler som kan hjälpa till att bibehålla ett normalt immunsystem, samt i samband med detox och renande kurer. Anhängare som fastnat för chagans egenskaper anser att chaga är överlägsen andra svampar som används inom hälsokost, såsom reishi, shiitake och maitake.

Även om chagans påstådda effekter idag inte har någon vetenskaplig grund att stå på, kan man konstatera att den har ett komplext innehåll av näringsämnen; vitaminer, mineraler, betaglukan, steroler och fytonäringsämnen med mera har identierats i chaga. Fytonäringsämnen fungerar som antioxidanter som neutraliserar fria radikaler i kroppen. Denna egenskap brukar mätas i ORAC (Oxygen Absorbance Capacity), och ju högre värde desto starkare är ämnet. Chagan har analyserats till ett ORAC-värde på i genomsnitt 100 000, vilket är att jämföra med andra superlivsmedel såsom blåbär med 9000 eller kakao med 30 000.

Chagan har under lång tid använts som naturmedel mot diverse åkommor, och redan urindianerna i Nordamerika ansåg råvaran vara helig. Den har använts både i förebyggande och lindrande syfte, och anses besitta antiinammatoriska egenskaper. Chagan idag används vanligen av personer som vill tillföra extra näring med vitaminer och mineraler som kan hjälpa till att bibehålla ett normalt immunsystem, samt i samband med detox och renande kurer. Anhängare som fastnat för chagans egenskaper anser att chaga är överlägsen andra svampar som används inom hälsokost, såsom reishi, shiitake och maitake.