Medis no 20. The Chaga

19/06/2020

Del 1 i The Chaga


Vad är Chaga?


I Sverige känner vi till den som sprängticka (Inonotus obliquus), och det är den svarta svampen som ibland drabbar björkstammar. Sprängtickan fungerar som en parasit på björken där den fäster i stammens sprickor och sprider sig långsamt inifrån och ut under era år, mellan 15 och 30 år kan en björk leva med sprängticka på sig. Sprängtickan samlar upp all näring från björken och frodas på trädets bekostnad, vilket också är anledningen till att chaga är så näringsrikt som det är. Chagasvamp ska dock inte blandas ihop med falsk sprängticka, som är andra utväxter på björkarna. Björkar är vanligtvis relativt knöliga med deformationer längs stammen utan att för den delen ha drabbats av svamp. Äkta sprängticka är svart i färgen och ser ut som en bullig utbuktning.

Det är bara ett fåtal björkar som lever med sprängticka, cirka 1 av 5000 björkar, så det är en riktig eftertraktad råvara. Den chaga som nns på hälsokostmarknaden hämtas till största del från nska och kanadensiska björkar, där marken är extra rik på mineraler som chagan kan dra åt sig. Chagaen i Epinutrics och Medis plockas för hand i norra Norge och är mycket potent.