Tradisjonell anvendelse av Chaga.

19/06/2020

Del 3 i the Chaga

År 1500 Helt tilbake til 1500-tallet nnes det opptegnelser som viser at chagasoppen har vært brukt i folkemedisinen som te og styrkemiddel, og i østeuropeiske land har den tradisjonelt vært anvendt som et middel mot kreft, dårlig fordøyelse, sår og tuberkulose. Tidligere drakk enkelte i Russland daglig et brygg laget av soppen, på samme måte som vi drikker kaffe eller te. Man har sett at blant disse folkegruppene er det svært få forekomster av kreft, noe som enkelte mener skyldes at disse folkene, samtidig som de har hatt gleden av å drikke en smakfull og billig drikk, gjennom chaga-te også har inntatt en kreftforebyggende medisin.


år 2020/

Selv om forskningen på området fremdeles er i sin gryende begynnelse, har flere studier på forsøksdyr indikert at chaga faktisk virker slik man antok lenge før medisin ble et vitenskapelig felt.