Sverre Paaske blogg

Sverre Paaske   70+
Sverre Paaske 70+

opinions-statements-knowledge and stupidity

År 1500 Helt tilbake til 1500-tallet nnes det opptegnelser som viser at chagasoppen har vært brukt i folkemedisinen som te og styrkemiddel, og i østeuropeiske land har den tradisjonelt vært anvendt som et middel mot kreft, dårlig fordøyelse, sår og tuberkulose. Tidligere drakk enkelte i Russland daglig et brygg laget av soppen, på samme måte som vi...

Chagan har under lång tid använts som naturmedel mot diverse åkommor, och redan urindianerna i Nordamerika ansåg råvaran vara helig. Den har använts både i förebyggande och lindrande syfte, och anses besitta antiinammatoriska egenskaper. Chagan idag används vanligen av personer som vill tillföra extra näring med vitaminer och mineraler som kan...

I Sverige känner vi till den som sprängticka (Inonotus obliquus), och det är den svarta svampen som ibland drabbar björkstammar. Sprängtickan fungerar som en parasit på björken där den fäster i stammens sprickor och sprider sig långsamt inifrån och ut under era år, mellan 15 och 30 år kan en björk leva med sprängticka på sig. Sprängtickan samlar...